Prezentacja na spotkanie „Gospodarka dla uczelni – uczelnie dla gospodarki”


Klient

MNiSW

O projekcie

Nowoczesna prezentacja multimedialna stworzona na spotkanie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej z rektorami uczelni oraz przedstawicielami świata biznesu, które odbyło się 17 maja 2012 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Przedmiotem spotkania „Biznes dla Uczelni, Uczelnie dla Biznesu” było zwiększenie atrakcyjności absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, poprzez wykorzystanie możliwości tworzenia przez uczelnie programów studiów w porozumieniu z partnerami ze sfery gospodarczej.

Animowane wyrazy i litery pojawiają się w ciekawy sposób na ekranie, są zsynchronizowane z tekstem czytanym przez lektora. Charakter i sposób pojawiania się tekstów odpowiada treści czytanego tekstu, np. kiedy pojawia się informacja o „monitorowaniu losów absolwentów” następuje zbliżenie tekstu symulujące obserwację przez lornetkę. Kolorystyka prezentacji odpowiada kolorystyce Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do produkcji zostały wykorzystane techniki 3d i postprodukcji.

Techniki/Tagi

link do projektu

Projekty: Wszystko