Proces


REALIZACJA PROJEKTU TO WYZWANIE,
KTÓRE DZIELIMY NA ETAPY


“Jeden obraz jest wart tysiąca słów. Jeden interfejs jest wart tysiąc obrazów.”
- Ben Schneiderman, pionier human-computer interaction


Przykładowe realizacje